top of page

ALES  (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) KURSU

   Yılda üç kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan ALES sınavında, sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 100 soru sorulmaktadır.

ALES puanı ne işe yaramaktadır?

  • Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi atamalarında,

  • Ülkemizde Lisansüstü eğitime girişte,

  • Yurtdışına Lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

ALES puanı baz alınmaktadır.

ALES Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

   Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

bottom of page