top of page

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) KURSU

   DGS, herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş yada olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

DGS Sınavında, adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soruluk yetenek testi uygulanmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmaktadır.

DGS Soruları Nasıl Uygulanmaktadır?

   Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimi için gerekli olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir.

Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

bottom of page