top of page

KPSS ÖABT KURSLARI

   ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖSYM tarafından 14 Temmuz 2013 tarihinde Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca), Yabancı Dil (Fransızca) ve Yabancı Dil (İngilizce) gibi Öğretmenlik branşlarında ilk kez uygulanmaya başlamıştır. Belirtilen branşlardaki öğretmenler Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavının yanı sıra ÖABT sınavına da girerek KPSSP121 puanları hesaplanmakta ve bu puana göre atamaları yapılmaktadır.

ÖABT ( Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi), yapısı ve içeriği bakımından öğretmen adaylarının hem alan eğitimi yeterliliğini hem de alan bilgisini yoklayan bir sınavdır. Efor Eğitim Kurumları olarak, eğitim fakültelerinden akademisyenlerin de yer aldığı eğitim kadromuzla yaptığımız çalışmalar ile öğretmenlik alan bilgisi müfredat programlarımızı hazırlamaktayız. Bu programlar;

  • Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen seçiminde de göz önünde bulunduracağı öğretmenlik genel yeterlilikleri,

  • Alan eğitimi konusunda her branş için özel alan bilgilerinin de yer aldığı öğretim yöntem ve teknikleri,

  • şimdiye kadar yapılmış olan öğretmen seçmeye yönelik sınavların çıkmış sorularının yıllara göre konu dağılımları,

  • ÖSYM’nin açıklamasında belirtildiği şekilde ilgili alan dersinin konu kapsamıyla bire bir örtüşen hem ortaokul/lise hem de akademik düzeyde ayrıntılı konu anlatımları, dikkate alınarak hazırlanmıştır.

bottom of page