top of page

KPSS B GRUBU KURSLARI

   Efor KPSS, B grubu kadrolar için Lise, Ön Lisans (2 Yıllık Üniversite) ve Lisans (4 Yıllık Üniversite) KPSS hazırlık kursları vermektedir. B Grubu kadrolar, KPSS A Grubu kadroların dışında kalan kadrolardır. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Fonlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb. kamu kurumları çeşitli unvan adı altında kamuda ilk kez çalışacak adayları KPSS sınav sonucuna göre atamaktadır. Örneğin; Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Memur, Psikolog, Mimar, Veteriner, Programcı, Sağlık Fizikçisi, Avukat…

Merkezi yerleştirme sonucuna göre B Grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşmek isteyen ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar KPSS'de genel yetenek ve genel kültür sınavlarına girerek KPSS B kadrolarına atanırlar. Bu kadrolara atama yapacak kurum ve kuruluşlar için KPSS bir seçme sınavı niteliği taşır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar.

   B Grubu kadrolara atanmak için girilmesi gereken sınavlar Cumartesi Sabah oturumundaki Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarıdır. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılır. Bu puan türlerinin hesaplanmasında %50 GY ve %50 GK puanlarının toplamı kullanılır. 2012-2014 gibi çift yıllarda ön lisans ve ortaöğretim Lise) mezunları/mezun adayları da KPSS'ye girebilmektedir. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları farklı oturumlara girmektedirler. Sınavların içeriği KPSS-B ile aynıdır, ancak soruların zorluk derecesi değişmektedir. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmemektedir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce yazılı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvurarak, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenirler.

Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir. Sınavdan sonraki yerleştirmede ÖSYM tarafından yapılacağından, bir alt öğrenim durumunda sınava girildiğinin tespiti halinde, ilgili adayın sınav sonuçları ÖSYM tarafından dikkate alınmayacaktır. Örneğin, lisans mezunu bir adayın KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM tarafından kayıtlardan anlaşılabilir ve adayın tercihleri bu nedenle dikkate alınmaz.

bottom of page