top of page

KPSS sınavına girmeyi düşünenen öğretmen veya memur adayları açısından askerlik sorun olur mu?

KPSS sınavına girmeyi düşünen bazı adayların askerlik tecil süreleri sorun olmaktadır. Adayların, hem öğretmenlik hem de memurluk kadrolarına başvuruları sırasında, askerde olma ihtimali bulunmaktadır. Yerleştirme veya atama sırasında askerde olanların durumlarını

İlk merkezi memur yerleştirmelerinden bu yana, tercihler veya atama sırasında askerde olanların durumu, en sıkıntılı konu idi. Bu konuda binlerce dava açılmış ve kazanılmıştır. Kazanılan davalar sonrasında idareler, atama sırasında askerde olanların haklarının korunacağına dair açıklamaları "tercih kılavuzlarına" koymuşlardır.


2012 Şubat ayı öğretmen atama kılavuzunda yer alan açıklama aşağıdadır.


Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar, başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda olup atananlar, terhis tarihini takip eden bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar

Yani kısaca tercihler sırasında askerde olanlar da başvuru yapabilecek ve tercihler sonrasında ve atamalar sırasında askerde olanların hakkı saklı tutulacakdır. Bu kişiler, eğer atanmış iseler atandıkları kurumlara bir dilekçe ile başvurup haklarının saklı tutulmasını isteyeceklerdir. Askerlik sonrasında, atandıkları kurumlara başvurarak görevlerine başlayabilirler.

375 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Lisans KPSS'ye giren bir kişinin daha alt düzeyden KPSS başvurusu yapmasını ÖSYM sistemi engellemektedir. Çünkü Mayıs'ta lisans düzeyinde başvuran bir kişi Temmuz'daki önlisans-lise başvurularında işl

bottom of page